รถลากพาเลทไฟฟ้า

Semi Electric Stacker

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย เซมิ อิเล็กทริค สแต็กเกอร์ BDA Semi-electric stacker

BDA

Semi-electric stacker (รถยกพาเลทไฟฟ้า)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย เซมิ อิเล็กทริค สแต็กเกอร์  BDA Semi-electric stacker
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย เซมิ อิเล็กทริค สแต็กเกอร์  BDA Semi-electric stacker

BDA-S

Semi-electric stacker (รถยกพาเลทไฟฟ้า)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย เซมิ อิเล็กทริค สแต็กเกอร์  BDA-S Semi-electric stacker