รถยกพาเลทแบบขากรรไกร

Scissor Lift Truck

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ซิสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค HLT1C / HLT - High scissor truck

HLT1C / HLT

High scissor truck (รถพาเลทยกสูงแบบขากรรไกร)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ซิสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค HLT1C / HLT - High scissor truck
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ซิสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค DGB / DGB1SE scissor truck / Skid lifter

DGB / DGB1SE

scissor truck / Skid lifter (รถพาเลทยกสูงแบบขากรรไกร)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ซิสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค DGB / DGB1SE scissor truck / Skid lifter

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ซิสเซอร์ ลิฟท์ ทรัค DGB / DGB1SE scissor truck / Skid lifter