รถสแตกเกอร์ บังคับมือ

Manual Stacker

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย เทเบิ้ลลิฟต์ เทเบิ้ลลิฟท์ SPA / SPK lift table

SDA-S

Hand stacker of straddle legs (รถสแตกเกอร์)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย เทเบิ้ลลิฟต์ เทเบิ้ลลิฟท์ SPA / SPK lift table
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย แฮนด์สแตกเกอร์ แฮนด์สแตกเกอร์ไฟฟ้า SDA Hand stacker

SDA

Hand stacker (รถสแตกเกอร์ บังคับมือ)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย แฮนด์สแตกเกอร์ แฮนด์สแตกเกอร์ไฟฟ้า SDA Hand stacker
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ดรัม สแตกเกอร์ SDA Drum stacker

SDA400A / WB30 / WB30A

Drum stacker (รถเข็นย้ายถังน้ำมัน)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ดรัม สแตกเกอร์ SDA Drum stacker

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ดรัม สแตกเกอร์ SDA Drum stacker

DT350A / DE450C / DTF450

Drum stacker (รถเข็นย้ายถังน้ำมัน)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ดรัม สแตกเกอร์ Drum stacker

E150 / PJ,PF+LP / EJ,EF+LP

Drum stacker (รถเข็นย้ายถังน้ำมัน)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ดรัม สแตกเกอร์ Drum stacker