รถลากพาเลทไฟฟ้า

Full Electric Stacker

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA Electric stacker

QDA

Electric stacker (รถสแตกเกอร์ไฟฟ้า)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA Electric stacker
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA e-series electric stacker

QDA E-series

Electric stacker (รถสแตกเกอร์ไฟฟ้า)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA e-series electric stacker
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA c-series electric stacker

QDA C-series

Electric stacker (รถสแตกเกอร์ไฟฟ้า)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA c-series electric stacker
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA q-series electric stacker

QDA Q-series

Electric reach stacker (รถสแตกเกอร์ไฟฟ้า)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA q-series electric stacker
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์  QDA b-series electric stacker

QDA B-series

Electric stacker (รถสแตกเกอร์ไฟฟ้า)

ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย ฟลู อิเล็กทริค สแตกเกอร์ QDA b-series electric stacker