รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

Electric forklift

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11

Komatsu FG20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตา
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- แผงงาสไลด์ 4 คอลโทรล
ราคาปรับสภาพใหม่ 165,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15

Mitsubishi FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน(ระบบแก๊สโรงงาน)
- เกียร์ออโต้
ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1

Mitsubishi FG1

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส ใช้ได้ 2 ระบบ
- เกียร์ออโต้
ราคา 115,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10

TOYOTA 5FG10

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน/แก๊ส
- เกียร์ธรรมดา
- งาสไลด์
- ราคา 85,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T

UTILEV FD30T

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 6 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล isuzu c240
- เกียร์ออโต้
ราคาตัด 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11

Komatsu FD25-11

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล isuzu c240
- เกียร์ออโต้
ราคา 198,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX

Hyster H3.00DX

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เสาเข้าตู้ full free
- งาสไลด์ side shift
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
ราคาสอบถาม ตามสภาพ/ปรับสภาพ
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14

TOYOTA 4FG14

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30

TOYOTA 7FG30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
ราคาสอบถาม ตามสภาพหรือปรับสภาพ
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3

TCM FD25T3

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
ราคา 165,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20

Komatsu FG15T-20

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
ราคา 125,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15

TOYOTA 7FD15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล 1DZ-ll
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 150,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3

TCM FD25T3

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
ราคาพิเศษ ตามสภาพ
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10

TOYOTA 6FG10

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ออโต้
ราคา 79,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70

TOYOTA FD70

- ขนาด 7 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- เหมาะกับงานยกตู้คอนเทรนเนอร์
ราคา 650,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล isuzu c240
- เกียร์ธรรมดา
- ฮิ้งฟอล์ค (งาเท)
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25

TOYOTA 8FG25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 189,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia

Mitsubishi FG30 Grandia

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
ราคา 215,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30

Mitsubishi FD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
ราคา 200,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคาพิเศษ 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร (เปลี่ยนเป็นเสา4เมตรได้)
- งาเท (ฮิ้งฟอล์ค)
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 200,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P

Nichiyu FBR13.75 400P

- ขนาด 1.3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- ระบบไฟฟ้า
- แบบยืนขับ
- รับประกันแบตเตอรี่ 3 เดือน
- ทำสีให้ใหม่
- แถมฟรีตู้ชาร์ต 1 ตู้
ราคา 125,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3

TCM FD25Z3

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5

TCM FVD30Z5

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- งาสไลด์ ซ้าย-ขวา
- เกียร์ออโต้
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30

TCM FVD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- งาสไลด์ ซ้าย-ขวา
- เกียร์ออโต้
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11

Komatsu FD25-11

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- รับประกันหลังการขาย
ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20

Nissan FG20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- งาเท (ฮิ้งฟอล์ค)
- ล้อหน้าคู่
ราคา 155,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact

TOYOTA 7FG35 Compact

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน (ระบบแก๊ส)
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- เสาเข้าตู้
ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20

Mitsubishi FD20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ ซ้าย-ขวา
ราคา 165,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5

TCM FD35Z5

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2

TCM FD20Z2

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 6 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 225,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 205,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 168,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact

TOYOTA 7FGOU35 Compact

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน ระบบ LPG
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้
- งาสไลด์ (side shift)
ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4

TCM FD25Z4

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล C240
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11

Komatsu FD20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- งาเท (ฮิ้งฟอล์ค)
ราคา 205,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire

Coateshiire

- เอกสารใบอินวอยซ์
- ยกสูง 6 เมตร
- แบตเตอรี่ใหม่
- 240 ชั่วโมงการทำงาน
ราคา 85,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12

Komatsu FD10-12

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3.5 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 85,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25

TOYOTA 7FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล 1DZ-ll
- เกียร์ออโต้
ราคา 245,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16

Komatsu FG15-16

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน 5k
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11

Komatsu FG20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 95,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9

TCM FD30Z9

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
-ฮิ้งฟอล์ค (งาเท)
ราคา 245,000บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18

Komatsu FG15C-18

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน Nissan H20
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 145,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15

TOYOTA 6FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 145,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15

Nissan J01A15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องยนต์เบนซิน
- เกียร์ออโต้
ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30

HELI FG30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องเบนซิน nissan k25
- เกียร์ออโต้
ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9

TCM FD45T9

- ขนาด 4.5 ตัน
- ยกสูง 4.92 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งายาว 2.10 เมตร
ราคา 335,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25

TOYOTA 5FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15

TOYOTA 5FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- เสา 3 ท่อน เข้าตู้
ราคา 135,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15

TOYOTA 5FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน 5K
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20

Jungheinrich FD20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 4.8 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้
- งาสไลด์
ราคา 190,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11

Komatsu FD20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล isuzu c240
- เกียร์ออโต้
ราคา 120,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S

TCM FD30Z7S

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- งาสไลด์
ราคา 165,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia

Mitsubishi FD30 Clasidia

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- งาสไลด์ (side shift)
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
ราคา 265,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30

Mitsubishi FD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20

Mitsubishi FD20

- ขนาด 2 ตัน (เปลี่ยนเวทเป็น 2.5 ตัน ได้)
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 165,000 บาท (กรณีเปลี่ยนเวท 2.5 ตัน บวกเพิ่ม 25,000 บาท)
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25

Mitsubishi FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 205,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25

TCM FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
ราคา 175,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30

TCM FVD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
ราคา 175,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS

TOYOTA 7FGOU35 BCS

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน/แก๊ส
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้ , งาสไลด์ L-R
- เปลี่ยนยางตันใหม่ 4 เส้น
ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia

Mitsubishi FG30 Grandia

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ R-L
- เปลี่ยนยางตันให้ใหม่ 4 เส้น
ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20

Mitsubishi FD20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้ , งาสไลด์ L-R
ราคา 145,000 บาท