รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

Electric forklift

Forklift (รถยก) คืออะไร ?

รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมคำ สองคำ คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ คำว่า “LIFT” ที่แปลว่า การขึ้นลงในแนวตั้ง
เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าเป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้ายได้ดีเป็นอย่างมาก
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD30NT Grandia
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD30NT Grandia รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD30NT Grandia รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD30NT Grandia

Mitsubishi FD30NT Grandia

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล mitsubishi s4s
- เกียร์ออโต้
- 3917 ชั่วโมงทำงาน
- ราคา 275,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35

Mitsubishi FD35

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล S6E
- เกียร์ออโต้
- ราคา 235,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 6FG25
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 6FG25 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 6FG25 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 6FG25

TOYOTA 6FG25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคาสอบถาม ตามสภาพ / ปรับสภาพ
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FGCU30
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FGCU30 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FGCU30 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FGCU30

TOYOTA 5FGCU30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้ full free
- งาสไลด์ side shift
- ราคาสอบถาม ตามสภาพ / ปรับสภาพ
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR10
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR10 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR10 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR10

TOYOTA 7FBR10

โฟร์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับ
- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- ราคา 99,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN YL02A25
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN YL02A25 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN YL02A25 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN YL02A25

NISSAN YL02A25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล S4S
- เกียร์ออโต้
- ราคา 165,000 บาท (ตามสภาพใช้งานได้ปกติ)
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T6
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T6 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T6 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T6

TCM FD25T6

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องยนตร์ดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 165,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD25
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD25 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD25 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD25

TOYOTA 5FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 169,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35A
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35A รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35A รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35A

Mitsubishi FD35A

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล S4S
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ไซร์ชิฟ 4 คอลโทรล
- ราคา 255,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FD35

Mitsubishi FD35

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล S4S
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ไซร์ชิฟ 4 คอลโทรล
- ราคา 255,000 บาท (เปลี่ยนยางหลังให้ใหม่)
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FD20
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FD20 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FD20 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FD20

TOYOTA 7FD20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล TOYOTA 2Z
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 198,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FG20N5
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FG20N5 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FG20N5 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FG20N5

TCM FG20N5

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 155,000 บาท (เปลี่ยนถ่ายของเหลว)
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG10
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG10 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG10 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG10

Mitsubishi FG10

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 85,000 บาท (เปลี่ยนถ่ายของเหลว)
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG153

TOYOTA 7FG25 (Compact)

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ 4 คอลโทรล
- ราคา 155,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG153

Mitsubishi FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 98,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD30T3
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD30T3 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD30T3 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD30T3

TCM FD30T3

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 269,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FHD30Z5
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FHD30Z5 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FHD30Z5 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FHD30Z5

TCM FHD30Z5

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 225,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FG15
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FG15

TOYOTA 5FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3.50 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- ราคา 99,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Tailift FG50
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Tailift FG50 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Tailift FG50 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Tailift FG50

Tailift FG50

- ขนาด 5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ออโต้
- ราคา 265,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 5FG10

TOYOTA 5FG10

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 98,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG25 รุ่น Grandia
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG25 รุ่น Grandia รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG25 รุ่น Grandia รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG25 รุ่น Grandia

Mitsubishi FG25 รุ่น Grandia

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน (ใช้ได้ 2 ระบบ)
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้ (full free)
- งาสไลด์ (side shift)
- งายาว 1.20 เมตร
- ราคา 175,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR15T (ไฟฟ้ายืนขับ)
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR15T (ไฟฟ้ายืนขับ) รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR15T (ไฟฟ้ายืนขับ) รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 7FBR15T (ไฟฟ้ายืนขับ)

TOYOTA 7FBR15T (ไฟฟ้ายืนขับ)

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- แบตเตอรี่
- ราคา 145,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG15-15
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG15-15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG15-15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG15-15

Komatsu FG15-15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 125,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,SUMITOMO FG20
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,SUMITOMO FG20 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,SUMITOMO FG20 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,SUMITOMO FG20

SUMITOMO FG20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- 1,713 ชั่วโมงการทำงาน
- ราคา 135,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi Grandia
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi Grandia รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi Grandia รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi Grandia

Mitsubishi Grandia

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้ายกของในตู้คอนเทรนเนอร์ได้
- งาสไลด์
- ราคา 155,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Doosan D306-3
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Doosan D306-3 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Doosan D306-3 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Doosan D306-3

Doosan D306-3

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4.35 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 145,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,KOMATSU FG09-2
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,KOMATSU FG09-2 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,KOMATSU FG09-2 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,KOMATSU FG09-2

KOMATSU FG09-2

- ขนาด 900 kg
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 75,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN FG10
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN FG10 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN FG10 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,NISSAN FG10

NISSAN FG10

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 85,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Komatsu FG20-11

Komatsu FG20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ side shift
- 4 คอลโทรล
- ราคา 155,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25

TCM FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคาถูกๆ 165,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD50
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD50 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD50 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD50

TOYOTA FD50

- ขนาด 5 ตัน
- ยกสูง 7 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล 12Z
- เกียร์ออโต้
- ราคา 585,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า UTILEV FD30T

UTILEV FD30T

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 6 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล isuzu c240
- เกียร์ออโต้
- ราคา 215,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T3
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T3 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T3 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TCM FD25T3

TCM FD25T3

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล TD27
- เกียร์ออโต้
- ราคา 215,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD30
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD30 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD30 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,TOYOTA 5FD30

TOYOTA 5FD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ล้อหน้าคู่
- งาเท (ฮิ้ง)
- ราคา 385,000 บาท
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15 รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า,Mitsubishi FG15

Mitsubishi FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน(ระบบแก๊สโรงงาน)
- เกียร์ออโต้
- ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG1

Mitsubishi FG1

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส ใช้ได้ 2 ระบบ
- เกียร์ออโต้
- ราคา 115,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD25-11

Komatsu FD25-11

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล isuzu c240
- เกียร์ออโต้
- ราคา 198,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Hyster H3.00DX

Hyster H3.00DX

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เสาเข้าตู้ full free
- งาสไลด์ side shift
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคาสอบถาม ตามสภาพ/ปรับสภาพ
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 4FG14

TOYOTA 4FG14

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FG30

TOYOTA 7FG30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- ราคาสอบถาม ตามสภาพหรือปรับสภาพ
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3

TCM FD25T3

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 165,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FG15T-20

Komatsu FG15T-20

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- ราคา 125,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FD15

TOYOTA 7FD15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล 1DZ-ll
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 150,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25T3

TCM FD25T3

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคาพิเศษ ตามสภาพ
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 6FG10

TOYOTA 6FG10

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ออโต้
- ราคา 79,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA FD70

TOYOTA FD70

- ขนาด 7 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- เหมาะกับงานยกตู้คอนเทรนเนอร์
- ราคา 650,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล isuzu c240
- เกียร์ธรรมดา
- ฮิ้งฟอล์ค (งาเท)
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
- ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 8FG25

TOYOTA 8FG25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องเบนซิน / แก๊ส
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 189,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi FG30 Grandia

Mitsubishi FG30 Grandia

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
- ราคา 215,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Mitsubishi-FD30

Mitsubishi FD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 200,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคาพิเศษ 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร (เปลี่ยนเป็นเสา4เมตรได้)
- งาเท (ฮิ้งฟอล์ค)
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 200,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nichiyu FBR13.75 400P

Nichiyu FBR13.75 400P

- ขนาด 1.3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- ระบบไฟฟ้า
- แบบยืนขับ
- รับประกันแบตเตอรี่ 3 เดือน
- ทำสีให้ใหม่
- แถมฟรีตู้ชาร์ต 1 ตู้
- ราคา 125,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z3

TCM FD25Z3

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30Z5

TCM FVD30Z5

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- งาสไลด์ ซ้าย-ขวา
- เกียร์ออโต้
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
- ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30

TCM FVD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- งาสไลด์ ซ้าย-ขวา
- เกียร์ออโต้
- รับประกันหลังการขาย 3 เดือน
- ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD25-11

Komatsu FD25-11

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- รับประกันหลังการขาย
- ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan FG20

Nissan FG20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- งาเท (ฮิ้งฟอล์ค)
- ล้อหน้าคู่
- ราคา 155,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FG35 Compact

TOYOTA 7FG35 Compact

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน (ระบบแก๊ส)
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- เสาเข้าตู้
- ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20

Mitsubishi FD20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ ซ้าย-ขวา
- ราคา 165,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD35Z5

TCM FD35Z5

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD20Z2

TCM FD20Z2

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 6 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 225,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 205,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z2

TCM FD25Z2

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 168,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 Compact

TOYOTA 7FGOU35 Compact

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน ระบบ LPG
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้
- งาสไลด์ (side shift)
- ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25Z4

TCM FD25Z4

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล C240
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11

Komatsu FD20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- งาเท (ฮิ้งฟอล์ค)
- ราคา 205,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Coateshiire

Coateshiire

- เอกสารใบอินวอยซ์
- ยกสูง 6 เมตร
- แบตเตอรี่ใหม่
- 240 ชั่วโมงการทำงาน
- ราคา 85,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD10-12

Komatsu FD10-12

- ขนาด 1 ตัน
- ยกสูง 3.5 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 85,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FD25

TOYOTA 7FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล 1DZ-ll
- เกียร์ออโต้
- ราคา 245,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15-16

Komatsu FG15-16

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน 5k
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG20-11

Komatsu FG20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 95,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z9

TCM FD30Z9

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
-ฮิ้งฟอล์ค (งาเท)
- ราคา 245,000บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FG15C-18

Komatsu FG15C-18

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน Nissan H20
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 145,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 6FG15

TOYOTA 6FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 145,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Nissan J01A15

Nissan J01A15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องยนต์เบนซิน
- เกียร์ออโต้
- ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift HELI FG30

HELI FG30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องเบนซิน nissan k25
- เกียร์ออโต้
- ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD45T9

TCM FD45T9

- ขนาด 4.5 ตัน
- ยกสูง 4.92 เมตร
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งายาว 2.10 เมตร
- ราคา 335,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FD25

TOYOTA 5FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 185,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15

TOYOTA 5FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ธรรมดา
- เสา 3 ท่อน เข้าตู้
- ราคา 135,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 5FG15

TOYOTA 5FG15

- ขนาด 1.5 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน 5K
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 98,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Jungheinrich FD20

Jungheinrich FD20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 4.8 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้
- งาสไลด์
- ราคา 190,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Komatsu FD20-11

Komatsu FD20-11

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล isuzu c240
- เกียร์ออโต้
- ราคา 120,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD30Z7S

TCM FD30Z7S

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- งาสไลด์
- ราคา 165,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 Clasidia

Mitsubishi FD30 Clasidia

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- งาสไลด์ (side shift)
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 265,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD30

Mitsubishi FD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20

Mitsubishi FD20

- ขนาด 2 ตัน (เปลี่ยนเวทเป็น 2.5 ตัน ได้)
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 165,000 บาท (กรณีเปลี่ยนเวท 2.5 ตัน บวกเพิ่ม 25,000 บาท)
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD25

Mitsubishi FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 205,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FD25

TCM FD25

- ขนาด 2.5 ตัน
- ยกสูง 4.5 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ธรรมดา
- ราคา 175,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TCM FVD30

TCM FVD30

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 4 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์
- ราคา 175,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift TOYOTA 7FGOU35 BCS

TOYOTA 7FGOU35 BCS

- ขนาด 3.5 ตัน
- ยกสูง 5 เมตร
- เครื่องเบนซิน/แก๊ส
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้ , งาสไลด์ L-R
- เปลี่ยนยางตันใหม่ 4 เส้น
- ราคา 195,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FG30 Grandia

Mitsubishi FG30 Grandia

- ขนาด 3 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องเบนซิน
- เกียร์ออโต้
- งาสไลด์ R-L
- เปลี่ยนยางตันให้ใหม่ 4 เส้น
- ราคา 235,000 บาท
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20
ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20 ดนิตา จักรกล จำหน่าย ขาย รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า Electric forklift Mitsubishi FD20

Mitsubishi FD20

- ขนาด 2 ตัน
- ยกสูง 3 เมตร
- เครื่องดีเซล
- เกียร์ออโต้
- เสาเข้าตู้ , งาสไลด์ L-R
- ราคา 145,000 บาท